Vecht & Venen

Ruilbeurs oktober 2020

Het was wat fris. Regen dreigde in de verte. Wie zou nog komen naar onze geplande ruilbeurs, vroeg ik mij af. Ik stapte in de auto en ging op weg. We hebben nu eenmaal een vereniging, we hadden de dag gepland.

We hadden nagedacht over de corona maatregelen en zouden alles in de open lucht doen, dus een goede ruilbeurs kon het worden. Zoals u vast nog weet was de tuin van Jaap Gelderloos, onze voorzitter, de plaats van bijeenkomst. Ik verwachtte de gebruikelijke groep. Juist die leden die steeds komen en inderdaad, ze waren er. Zelfs een nieuw gezicht, zodat we die dag een nieuw lid konden verwelkomen. Helemaal uit Maarssen was er zelfs iemand op de fiets gekomen. Sportief en natuurlijk een groot liefhebber.

Jaap had voor vuur gezorgd, voor koffie en de planten die meegenomen konden worden stonden op tafels en in potten opgesteld. Ook waren er walnoten die Jaap uitdeelde en niet te vergeten stekjes.

De najaarsruilbeurs in coronatijd was er toch een die memorabel was, zeker ook omdat we naast het ruilen ook de verenigings-spirit konden doen gelden.

Zie de foto’s die er gemaakt zijn en weet dat u iets gemist hebt. In het voorjaar kunt u dit goedmaken. Ook dan zullen we weer een ruilbeurs organiseren. Een nieuw seizoen waar we kunnen genieten van onze tuinen met misschien wel nieuwe plantjes verkregen op onze eigen ruilbeurs.

Dus: Kom en kijk eens wat er te ruilen valt of gewoon zomaar meegenomen mag worden.

Hans Grooten