Vecht & Venen

Bestuur

Voorzitter: Jaap Gelderloos, De Hoef Westzijde 50, 1426 AT  De Hoef, tel 0297-5938080, mob 06-51205455, mail jog@stroomzicht.nl

Penningmeester

Secretaris:

Algemeen Lid: Herma van Vliet, Grachtje 14, 3631 AH  Nieuwersluis, tel 0294-233632, mail hermavanvliet@gmail.com

Ledenadministratie: Natalie van Rosmalen, Watertuin 61, 3648 GB  Wilnis, mob 06-52692525, mail nmjvanrosmalen@outlook.com

Webmaster: Janne Ouwerkerk, Maarssenbroek