Vecht & Venen

Bezoek Bomentuin Schovenhorst Putten

Vrijdag 20 november

Toen ik als jonge knul in Putten woonde stond bovenstaand bord bij de ingang van Schovenhorst. Dat gaf alle reden om het achterliggende terrein te verkennen. En dat was de moeite waard.

Op de klei- en veengronden van Vecht & Venen zijn we niet zo van de coniferen en naaldbomen, daarom is het des te leuker om eens een uitstapje te maken naar een gebied waar die bomen het wel goed doen. Sinds 1848 liet stichter Mr. J. H. Schober van heinde en ver zaden komen om te onderzoeken of ze op de heide bij Putten konden groeien. Hij had zich voorgenomen van de woeste grond een bron van welvaart te maken, niet alleen met landbouw, maar ook met bosbouw. In binnen- en buitenland baarde zijn experiment opzien.  Zijn schoonzoon, dr. J. Th. Oudemans en zijn opvolgers, hebben zijn werk voortgezet.

Het Landgoed omvat vijf bomentuinen ofwel arboreta: Kleine Pinetum (1852), Grote Pinetum (1901), Josinapark (1906), Arboretum (1938) en Drie Continentenbos (1967). In deze tuinen is in de loop der tijd een verzameling naaldbomen bijeen gebracht uit de gematigde klimaatzone. Deze collectie maakt deel uit van de Nationale plantencollectie, die te vinden is in de verschillende botanische tuinen in Nederland.  Mr. J.H. Schober zocht naar boomsoorten, uit andere delen van de wereld maar met een vergelijkbaar klimaat, die sneller groeiden dan de hier gebruikelijke Grove den, en beter hout zouden kunnen voort brengen. Uit deze kwekerijen zijn het Kleine en het Grote Pinetum ontstaan. In 1929 ontving men een schenking van dwergconiferen waarmee het Josinapark is ingericht. Vanaf 1938 is het Arboretum op geografische grondslag ingericht met als doel de ontwikkeling van bomen te bestuderen wanneer zij zouden opgroeien in onderlinge concurrentie. Als laatste is het Driecontinentenbos aangelegd, een bosaanleg met soorten die uit de proefnemingen in het arboretum als geschikt naar voren kwamen. De collectie is vanaf 1848 aangelegd en kent voor

Wij krijgen daar een rondleiding die anderhalf uur in beslag neemt. We verzamelen aldaar om 10.30 uur in de Ommuurde Tuin bij Brasserie Schovenhorst, dit is circa 8 minuten wandelen vanaf de grote parkeerplaats. Na afloop is er gelegenheid om koffie te drinken in de Brasserie.

U kunt rechtstreeks gaan of met anderen vertrekken van de markt uit Breukelen om 9.15 uur, kosten               € 10,00 per persoon (inclusief koffie), opgeven vóór 5 november  bij Jaap Gelderloos, JOG(at)Stroomzicht.nl of 0651-205 455. Graag even aangeven of u rechtstreeks gaat of via Breukelen. S.v.p. tevoren  10,00 overmaken op NL83TRIO0390347108 t.n.v. Afd. Vechtstreek Kon. Mij. T.P.

Adres in Putten: Schovenhorst, Garderenseweg 93, 3881 GK Putten.