Vecht & Venen

Agenda jaarvergadering 13 maart 2024, t’Web in Loenen, 20.00 uur 

1 Opening 

2 Vaststellen agenda 

3 Notulen vorige Jaarvergadering 

4 Ingekomen stukken en mededelingen 

5 Jaarverslag 2023 

6 Financieel Jaarverslag 2023 & Begroting 2024 

7 Plannen 2024 

8 Rondvraag 

9 Sluiting vergadering

Na onze jaarvergadering vertonen we de film ‘Onder Het Maaiveld’. Deze film laat de wereld direct onder onze voeten zien. Naast de wereld boven de grond bevolkt door planten, insecten en vogels, maar vooral door mensen, bevindt zich een tweede wereld: een ondergrondse gemeenschap van wortels, larven, wormen, schimmels, bacteriën, amoeben en geleedpotigen. Het bestaan van deze wereld zal niemand verrassen, maar dat al het leven in die microkosmos druk met elkaar communiceert is ronduit verbazingwekkend. Er zitten meer levende wezens in één theelepel gezonde grond dan er mensen op aarde zijn. Deze film inspireert en verwondert en geeft inzicht in de bodem. De film stelt vragen over onze omgang met de bodem. Hoe leren we verstandiger omgaan met onze bodem? Daar kunnen we het dan na afloop in de bar over hebben.