Vecht & Venen

Jaarvergadering en Tombola

Agenda van de jaarvergadering

Dinsdag 24 maart 2020, het Web, 20.00 uur

1 Opening
2 Vaststellen agenda
3 Notulen vorige Jaarvergadering 4Ingekomenstukkenenmededelingen 5 Jaarverslag 2019
6 Financieel Jaarverslag & Begroting
7 Plannen 2020
8 Bestuurssamenstelling
9 Rondvraag
10Sluitingvergadering
Pauze
Tombola

De lezingen en jaarvergadering zijn in `t WEB in Loenen aan de Vecht, Spinnerie 15, aanvang 20.00 uur, inloop vanaf 19.45 uur, kosten voor leden € 2,00 (pasje tonen a.u.b.) niet-leden € 5,00, incl. koffie/thee.