Vecht & Venen

Opgeven voor een excursie?

Wilt u zich opgeven voor een excursie? Dan is het van belang dat u zich opgeeft bij de betreffende contactpersoon en daarnaast het betreffende bedrag vooraf overmaakt naar ons rekeningnummer.

Ons rekeningnummer is: NL83 TRIO 0390347108 (afdeling Vechtstreek KMTP)