Vecht & Venen

Taxidienst

Bijna iedere maand hebben we een activiteit die soms dichtbij of soms wat verderaf gehouden wordt. In veel gevallen horen we mensen zeggen dat ze niet gekomen zijn omdat ze niet in het donker willen reizen of omdat simpelweg de activiteit te ver weg is van hun huis en ze geen vervoer hebben. We willen graag voor deze gevallen een taxidienst instellen. Dat wil zeggen dat we mensen vragen zich op te geven als ze vervoer naar een activiteit willen. Ook horen we graag van mensen die naar de activiteiten komen en die iemand mee willen nemen. En zo hebben we die taxidienst. Natuurlijk vragen we de meerijders om eenkleine vergoeding aan de chauffeur te geven. We denken dan net als bij de kleine excursies waar we ook met elkaar mee rijden aan vijf cent per kilometer. Laat ons eens horen wat u ervan vindt en wie weet kunnen we de volgende keer al een dienst instellen.