Activiteiten & Actueel

Jaarvergadering 3 april 2018

Jaarvergadering op 3 april 2018 om 20.00 uur in Cultureel Centrum 't Web, Loenen aan de Vecht

Agenda jaarvergadering
1 Opening
2 Vaststellen agenda
3 Notulen vorige Jaarvergadering
4 Ingekomen stukken en mededelingen
5 Jaarverslag 2017
6 Financieel Jaarverslag & Begroting
7 Plannen 2018
8 Rondvraag
9 Sluiting vergadering

Aansluitend aan de vergadering geeft Madelon Oostwoud uit Amsterdam een lezing met als titel "Tuingeschiedenis om van te smullen".

We hopen weer velen van u te mogen begroeten op onze jaarvergadering.

meer
21
May
Alles is weer fris en groen
21
May
Blij van vrolijke akeleien