Vecht & Venen

Vecht en Venen: Snoeicursus

Afdeling:

Vecht & Venen

Datum:

16-04-2021


Kosten:

€ 40

Kosten lid:

€ 40

Locatie:

Stroomzicht
De Hoef Westzijde 50 50
1426 AT De Hoef

Route

Op vrijdag 16 april 2021 zal Tinka Chabot u meer leren over de juiste manier van snoeien.

Meer info:

Op vrijdag 16 april 2021 zal Tinka Chabot u meer leren over de juiste manier van snoeien, waardoor uw planten beter tot zijn recht komen, ze bloeien én vruchten dragen (ja dat kan) en u met meer plezier door uw tuin loopt. Ook is bewezen dat het minder werk is dan het snoeien met de heg- genschaar en, heel belangrijk: veel leuker.

Tinka Chabot is een vakbekwaam hovenier met een jarenlange ervaring in het op een meer na- tuurlijke wijze snoeien, wat ook nog eens goed is voor de biodiversiteit. Een heggenschaar komt daar niet meer aan te pas.

Snoeien is niet moeilijk en Tinka kan u uitleggen dat u heus niet alle namen van bomen en struiken hoeft te kennen om te weten hoe en wanneer u moet snoeien.

U begint met een blok theorie middels een Power- Point presentatie, waarin nuttige termen aan bod komen en met voorbeeldtakken wordt gedemon- streerd wat de effecten van snoeien kunnen zijn, terwijl het bijna onzichtbaar is in de struik. Daarna gaat u de tuin in en kunt u in groepjes bediscussiëren welke takken waar verwijderd moeten worden en waarom.

Tinka loopt dan langs om te bekijken wat u beslo- ten heeft en om nadere uitleg te geven. Als u zelf snoeigereedschap meeneemt, mag u ook zelf snoeien. Tinka neemt ook professioneel snoeigereedschap mee, wat u ter plekke aan kunt schaffen én gebruiken.

Na deze dag krijgt u de algemene snoeiregels toe gemaild. Daarnaast mag u altijd bellen of mailen als u er even niet meer uitkomt. Om iedereen vol- doende aandacht te kunnen geven, mag de groep niet groter zijn dan 15 personen.

Programma:
10.00 uur: ontvangst met koffie en gebak
10.15 uur: introductie met PowerPoint, uitleg basisprincipes met meegebrachte takken.
11.45 uur: wandeling door de tuin, uitleg ensnoeien ter plekke.
12.30 uur: lunch
13.15 uur: wandeling door de tuin, uitleg en snoeien ter plekke.
14.00 uur: PowerPoint met extra uitleg, behandeling soorten,
15.30 uur: vragenrondje
16.00 uur: einde met borrel

Vrijdag 16 april, 10.00 – 16.00 uur
De Hoef Westzijde 50, 1426 AT, De Hoef
Opgeven: JOG(at)Stroomzicht.nl / 0651-205 455 Prijs € 40, inclusief koffie met appeltaart, brood- jes tussen de middag, thee in de middag en dat soort zaken, plus nazending algemene snoeiregels. Over maken na aanmelding op onze bankrekening. De website van Tinka Chabot: www.s-kwadraat.net
In 2020 mocht S-kwadraat zich een jaar lang uurzaamste Hovenier van Nederland noemen.
We hebben Tinka gevraagd vanwege de enthousiaste aanbevelingen uit onze ledenkring.